Λύκειο

Η ανάγκη φροντιστηριακής υποστήριξης στο Λύκειο είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη.

-Στην Α’ Λυκείου (τάξη Γενικής Παιδείας), οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν βασικές γνώσεις σε όλα τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν στη Γ’ Λυκείου, που είναι απαραίτητες για τις μεγαλύτερες τάξεις και οι οποίες όταν δεν υπάρχουν δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη φοίτηση της Β’ και της Γ’ Λυκείου και καθιστούν την πρόσβαση σε σχολές υψηλής ζήτησης αδύνατη !!!

Επισημαίνουμε ότι οι εξετάσεις του Ιουνίου έχουν υψηλό επίπεδο δυσκολίας καθώς οι μαθητές εξετάζονται σε θέματα και από την Τράπεζα Θεμάτων.

-Στη Β’ Λυκείου (τάξη Ομάδων Προσανατολισμού), οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα μαθήματα Προσανατολισμού που είναι εξειδικευμένα, έχουν μεγάλη ύλη και υψηλές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να μελετούν και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, δηλαδή ο αριθμός των μαθημάτων όπως και το επίπεδο δυσκολίας αυξάνονται σε σχέση με την Α’ Λυκείου !!! Επισημαίνουμε ότι οι εξετάσεις του Ιουνίου έχουν υψηλό επίπεδο δυσκολίας καθώς οι μαθητές εξετάζονται σε θέματα και από την Τράπεζα Θεμάτων.

-Στη Γ’ Λυκείου (τάξη των Πανελληνίων Εξετάσεων), το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται κατακόρυφα σε σχέση με τη Β’ Λυκείου αφού τα εξεταζόμενα μαθήματα έχουν πολύ μεγάλη ύλη και οι απαιτήσεις των εξετάσεων είναι πολύ υψηλές !!!

Επισημαίνουμε ότι οι απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου έχουν θέματα και από την Τράπεζα Θεμάτων.

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Λυκείου, η «Αρωγή  Παιδείας» προσφέρει προγράμματα σπουδών που τους βοηθούν να ξεπεράσουν όλες τις παραπάνω δυσκολίες :

-Στην Α’ Λυκείου, παρέχονται ενισχυμένες ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου.

-Στη Β’ Λυκείου, τα προγράμματα σπουδών είναι επίσης ενισχυμένα με αρκετές ώρες, έτσι ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και να έχουν επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, ενώ από τον Σεπτέμβριο ξεκινάμε προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου.

-Στη Γ’ Λυκείου, τα προγράμματα Θερινής και Χειμερινής προετοιμασίας έχουν αρκετές ώρες, έτσι ώστε να υπερκαλυφθούν οι απαιτήσεις των εξετάσεων. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα, ώστε να απομένουν αρκετοί μήνες για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.

Σε όλες τις τάξεις παρέχονται έξτρα ώρες διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, χωρίς αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (groups) με μέγιστο αριθμό 6 μαθητές.

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένοι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με μεγάλη εμπειρία στις Ενδοσχολικές και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, άνθρωποι με μεράκι για τη διδασκαλία και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά !!!

Οι μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου γράφουν  διαγωνίσματα κάθε 15 ημέρες στα μαθήματα που διδάσκονται, με κυκλικό τρόπο. Έτσι, γράφουν περίπου 20 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και αυτό τους βοηθάει :

– στο να βελτιώνουν το γραπτό τους

– στο να συνηθίζουν τις γραπτές δοκιμασίες

– στο να ελαττώνεται το άγχος τους για τις εξετάσεις

Τα Σάββατα στα οποία δεν γράφουν διαγώνισμα, έρχονται στο χώρο του εκπαιδευτηρίου και συμμετέχουν σε Τάξεις Ενδυνάμωσης, στις οποίες λύνουν ασκήσεις και μελετούν με τη βοήθεια των καθηγητών.

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Λυκείου η Αρωγή Παιδείας πρωτοπορεί διοργανώνοντας το Εργαστήρι Παραγωγής Λόγου με τη βοήθεια Φιλολόγων, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να εξασκηθούν περαιτέρω – με ευχάριστο τρόπο – σε ένα πολύ σημαντικό για τη σχολική τους ζωή αντικείμενο, στο οποίο συνήθως παρατηρούνται ιδιαίτερες δυσκολίες.   

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους με 4 τρόπους :

  1. Με τηλεφωνική επικοινωνία.
  2. Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο, κατόπιν ραντεβού.
  3. Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο στις 2 Ενημερώσεις Γονέων που προγραμματίζονται και διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες οι γονείς ενημερώνονται.
  4. Με Μηνιαία Αναφορά Προόδου σε κάθε μάθημα που παρακολουθούν, η οποία είτε αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του γονιού, είτε παραδίδεται στον ίδιο κατά την επίσκεψή του στο εκπαιδευτήριο.

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα εάν θέλουν να μελετούν στους χώρους του εκπαιδευτηρίου, όπου υπάρχουν βιβλία – βοηθήματα, οι κατάλληλες συνθήκες για μελέτη και βέβαια το πιο σημαντικό – η επιτόπου βοήθεια των καθηγητών !!!

Και όλα αυτά προσφέρονται στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς !!!!

Η πολυετής φροντιστηριακή εμπειρία εγγυάται την επιτυχία σου !!!

Αρχική Σελίδα