Αχιλλέως 78, Π. Φάληρο | T.: 210 9881831

Λύκειο

Όλα τα τμήματα

Η ανάγκη φροντιστηριακής υποστήριξης στο Λύκειο είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη.

Στην Α’ Λυκείου (τάξη Γενικής Παιδείας), οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν βασικές γνώσεις σε όλα τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν στη Γ’ Λυκείου, που είναι απαραίτητες για τις μεγαλύτερες τάξεις και οι οποίες όταν δεν υπάρχουν δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη φοίτηση της Β’ και της Γ’ Λυκείου και καθιστούν την πρόσβαση σε σχολές υψηλής ζήτησης αδύνατη !!!   

Στη Β’ Λυκείου (τάξη Ομάδων Προσανατολισμού), οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα μαθήματα Προσανατολισμού που είναι εξειδικευμένα, έχουν μεγάλη ύλη και υψηλές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να μελετούν και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, δηλαδή ο αριθμός των μαθημάτων όπως και το επίπεδο δυσκολίας αυξάνονται σε σχέση με την Α’ Λυκείου !!!

Στη Γ’ Λυκείου (τάξη των Πανελληνίων Εξετάσεων), το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται κατακόρυφα σε σχέση με τη Β’ Λυκείου αφού τα εξεταζόμενα μαθήματα έχουν πολύ μεγάλη ύλη και οι απαιτήσεις των εξετάσεων είναι πολύ υψηλές !!!

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Λυκείου, η «Αρωγή  Παιδείας» προσφέρει προγράμματα σπουδών που τους βοηθούν να ξεπεράσουν όλες τις παραπάνω δυσκολίες :

Στην Α’ Λυκείου, παρέχονται ενισχυμένες ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου.

Στη Β’ Λυκείου, τα προγράμματα σπουδών είναι επίσης ενισχυμένα με αρκετές ώρες, έτσι ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και να έχουν επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, ενώ από τον Σεπτέμβριο ξεκινάμε προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου.

Στη Γ’ Λυκείου, τα προγράμματα Θερινής και Χειμερινής προετοιμασίας έχουν αρκετές ώρες, έτσι ώστε να υπερκαλυφθούν οι απαιτήσεις των εξετάσεων. Η ύλη ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου, το πολύ μέχρι αρχές Μαρτίου, ώστε να απομένουν 3 ολόκληροι μήνες για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.

Σε όλες τις τάξεις παρέχονται έξτρα ώρες διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, χωρίς αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (groups) με μέγιστο αριθμό 6 μαθητές.

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένοι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με μεγάλη εμπειρία στις Ενδοσχολικές και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, άνθρωποι με μεράκι για τη διδασκαλία και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά !!!

Οι μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου γράφουν  διαγωνίσματα κάθε 15 ημέρες, στα μαθήματα που διδάσκονται, με κυκλικό τρόπο. Έτσι, γράφουν περίπου 20 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και αυτό τους βοηθάει :

– στο να βελτιώνουν το γραπτό τους

– στο να συνηθίζουν τις γραπτές δοκιμασίες

– στο να ελαττώνεται το άγχος τους για τις εξετάσεις

Τα Σάββατα στα οποία δεν ακολουθεί διαγώνισμα, έρχονται στο χώρο του εκπαιδευτηρίου και συμμετέχουν σε Τάξεις Ενδυνάμωσης, στις οποίες λύνουν ασκήσεις και μελετούν με τη βοήθεια των καθηγητών.

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους με 4 τρόπους :

1) Με τηλεφωνική επικοινωνία.

2) Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο, κατόπιν ραντεβού.

3) Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο στις 2 Ενημερώσεις Γονέων που προγραμματίζονται και διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες οι γονείς ενημερώνονται.

4) Με Μηνιαία Αναφορά Προόδου σε κάθε μάθημα που παρακολουθούν, η οποία είτε αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του γονιού, είτε παραδίδεται στον ίδιο κατά την επίσκεψή του στο εκπαιδευτήριο.

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα εάν θέλουν να μελετούν στους χώρους του εκπαιδευτηρίου, όπου υπάρχουν βιβλία – βοηθήματα, οι κατάλληλες συνθήκες για μελέτη και βέβαια το πιο σημαντικό – η επιτόπου βοήθεια των καθηγητών !!!

Το εκπαιδευτήριο είναι ανοικτό :

τις καθημερινές από τις 10 π.μ. έως τις 10.30 μ.μ.

τα Σάββατα από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Και όλα αυτά προσφέρονται στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς !!!!

 

Απόφοιτοι

Δεν είναι λίγοι οι μαθητές που δεν καταφέρνουν «με την πρώτη» να εισαχθούν στη Σχολή που επιθυμούν να σπουδάσουν, για τους εξής λόγους :

– στη Γ’ Λυκείου «ξοδεύουν» πολλές ώρες στο σχολείο, οι οποίες τους κουράζουν και τους αφαιρούν χρόνο από τη μελέτη

– η προετοιμασία που έκαναν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν ήταν επαρκής και δεν κάλυψε τα κενά προηγούμενων τάξεων

– ο στόχος τους είναι μια υψηλόβαθμη σχολή και οι άριστοι βαθμοί απαιτούν προσοχή και στη λεπτομέρεια για να μπορέσουν να επιτευχθούν.

Άρα, επιθυμούν να κάνουν μια «δεύτερη» και «καλύτερη» προσπάθεια από την πρώτη και η «Αρωγή Παιδείας» είναι εδώ για να τους βοηθήσει !!!

Τα προγράμματα σπουδών αποφοίτων ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου, είναι εντατικά και ενισχυμένα με αρκετές ώρες, έτσι ώστε να καλυφθούν κενά από προηγούμενες τάξεις και ταυτόχρονα να διδαχθεί ξανά όλη η ύλη με το σωστό τρόπο και να υπερκαλυφθούν οι απαιτήσεις των εξετάσεων. Η ύλη ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ώστε να απομένουν 3 ολόκληροι μήνες για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.

Επίσης παρέχονται έξτρα ώρες διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. 

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (groups) με μέγιστο αριθμό 6 μαθητές.

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένοι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με μεγάλη εμπειρία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, άνθρωποι με μεράκι για τη διδασκαλία και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά !!!

Οι απόφοιτοι γράφουν  διαγωνίσματα κάθε 15 ημέρες, στα μαθήματα που διδάσκονται, με κυκλικό τρόπο. Έτσι, γράφουν περίπου 20 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και αυτό τους βοηθάει :

– στο να βελτιώνουν το γραπτό τους

– στο να συνηθίζουν τις γραπτές δοκιμασίες

– στο να ελαττώνεται το άγχος τους για τις εξετάσεις

Τα Σάββατα στα οποία δεν ακολουθεί διαγώνισμα, έρχονται στο χώρο του εκπαιδευτηρίου και συμμετέχουν σε Τάξεις Ενδυνάμωσης, στις οποίες λύνουν ασκήσεις και μελετούν με τη βοήθεια των καθηγητών.

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους με 4 τρόπους :

1) Με τηλεφωνική επικοινωνία.

2) Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο, κατόπιν ραντεβού.

3) Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο στις 2 Ενημερώσεις Γονέων που προγραμματίζονται και διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες οι γονείς ενημερώνονται.

4) Με Μηνιαία Αναφορά Προόδου σε κάθε μάθημα που παρακολουθούν, η οποία είτε αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του γονιού, είτε παραδίδεται στον ίδιο κατά την επίσκεψή του στο εκπαιδευτήριο.

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα εάν θέλουν να μελετούν στους χώρους του εκπαιδευτηρίου, όπου υπάρχουν βιβλία – βοηθήματα, οι κατάλληλες συνθήκες για μελέτη και βέβαια το πιο σημαντικό – η επιτόπου βοήθεια των καθηγητών !!!

Το εκπαιδευτήριο είναι ανοικτό :

τις καθημερινές από τις 10 π.μ. έως τις 10.30 μ.μ.

τα Σάββατα από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Και όλα αυτά προσφέρονται στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς !!!!