Αχιλλέως 78, Π. Φάληρο | T.: 210 9881831

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Όλα τα τμήματα

Υπάρχουν μαθητές που για κάποιους λόγους δεν μπορούν να αποδώσουν σε ένα φροντιστηριακό τμήμα, ακόμα και αν αυτό αποτελείται από λίγα παιδιά όπως στην «Αρωγή Παιδείας»,  :

– είτε λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα)

– είτε λόγω του ότι στοχεύουν σε μια υψηλόβαθμη σχολή και επιθυμούν να προχωράνε στην ύλη με τον δικό τους ρυθμό, ο οποίος μπορεί να μη συμπίπτει με τον ρυθμό του τμήματος 

– είτε λόγω του ότι έχουν αρκετά κενά από τις προηγούμενες τάξεις, αισθάνονται ανασφάλεια, μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό και θέλουν την αποκλειστική φροντίδα του καθηγητή.

Για όλα αυτά τα παιδιά, η «Αρωγή Παιδείας» προσφέρει τη λύση !!!

Κανονίζουμε Πρόγραμμα Ιδιαίτερων Μαθημάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού σε μεμονωμένο μάθημα ή σε πακέτο μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του εκπαιδευτηρίου από τον καθηγητή ή τους καθηγητές του εκπαιδευτηρίου που επιλέγει το παιδί.

Το Πρόγραμμα Ιδιαίτερων Μαθημάτων μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Απόφοιτοι). 

Οι μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου όπως και οι Απόφοιτοι που παρακολουθούν Πρόγραμμα Ιδιαίτερων Μαθημάτων γράφουν  διαγωνίσματα κάθε 15 ημέρες, στα μαθήματα που διδάσκονται, με κυκλικό τρόπο. Έτσι, γράφουν περίπου 20 διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και αυτό τους βοηθάει :

– στο να βελτιώνουν το γραπτό τους

– στο να συνηθίζουν τις γραπτές δοκιμασίες

– στο να ελαττώνεται το άγχος τους για τις εξετάσεις

Τα Σάββατα στα οποία δεν ακολουθεί διαγώνισμα, έρχονται στο χώρο του εκπαιδευτηρίου και συμμετέχουν σε Τάξεις Ενδυνάμωσης, στις οποίες λύνουν ασκήσεις και μελετούν με τη βοήθεια των καθηγητών.

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους με 4 τρόπους :

1) Με τηλεφωνική επικοινωνία.

2) Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο, κατόπιν ραντεβού.

3) Με επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο στις 2 Ενημερώσεις Γονέων που προγραμματίζονται και διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες οι γονείς ενημερώνονται.

4) Με Μηνιαία Αναφορά Προόδου σε κάθε μάθημα που παρακολουθούν, η οποία είτε αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του γονιού, είτε παραδίδεται στον ίδιο κατά την επίσκεψή του στο εκπαιδευτήριο.

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα εάν θέλουν να μελετούν στους χώρους του εκπαιδευτηρίου, όπου υπάρχουν βιβλία – βοηθήματα, οι κατάλληλες συνθήκες για μελέτη και βέβαια το πιο σημαντικό – η επιτόπου βοήθεια των καθηγητών !!!

Το εκπαιδευτήριο είναι ανοικτό :

τις καθημερινές από τις 10 π.μ. έως τις 10.30 μ.μ.

τα Σάββατα από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Το Πρόγραμμα Ιδιαίτερων Μαθημάτων  προσφέρεται στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς !!!!